Ungefär så här kan det sett ut på Stora alvaret 1840. Då lånade svenskarna in ett längdmätningsinstrument liknande det på bilden (som användes vid Struves meridianbåge) Bakgrunden har jag bytt ut mot en nytagen bild från alvaret.

Sedan 2015 har Ölands Testfält varit mitt fokus på Ölands stora alvar. Nu går jag vidare. Nästa projekt blir minst lika spännande. Det handlar om hur alltihop började – om starten för Lantmäteriets / Kartverkets mätningar på Öland. Kartor och koordinater kom att bli viktiga för utvecklingen i Sverige.

De historiska mätningar jag nu tittar närmare var också en förutsättning för Ölands Testfält. När testfältet anlades utgick man gamla punkter som mätts in tidigare, och kunde på så sätt bestämma betonglockens läge. Ovan ett bildmontage av två olika bilder, som tillsammans visar hur det kunde ha sett ut vid de riktigt tidiga mätningarna. Jag har kombinerat en svartvit historisk bild med en nutida färgbild från Stora alvaret som bakgrund.

Mätapparaten på bilden bestod av fyra delar på rad, där man hela tiden tog sista delen och satte den först, för att mäta upp en bestämd sträcka, en sträcka som sedan kunde användas för att bestämma längden även på närliggande sträckor.

Om dessa gamla mätningar har jag pratat en del på mina föreläsningar om testfältet, och då förstått att det finns intresse. Målet är att även detta nya projekt ska resultera i en bok. Och jag vet att när man säger så, så ställs alltid frågan när boken ska vara klar. Det är dock inte bestämt än.