Stora alvaret förlag

Välkommen till Stora Alvaret förlag, ett litet förlag som startades i samband med utgivningen av boken Ölands testfält – Stora alvarets bäst bevarade hemlighet.
Ute på Stora alvaret finns sedan många år tillbaka 184 betonglock. Några är övervuxna men de flesta ligger fortfarande öppet, helt synliga. Besökare har sett enstaka lock, utan att lägga någon större vikt vid dem. En del har förutsatt att det funnits brunn under locket, andra som sett flera har tagit dem för någon sorts gränsmarkeringar. Först nu berättas bakgrunden till varför de ligger där.

Testfältet anlades 1955 och var då unikt i sitt slag. Svenskar med det övriga flygfotovärlden hade ansett vara omöjligt, nämligen att testa kamerorna under flygning, vid operativa förhållanden. Professor Bertil Hallert på KTH låg bakom den nya metoden. Han kom snart att anlitas av såväl Nasa som Hasselblad, och såg till att det kom med 25 små kors i alla bilder från månlandningen 1969 – samma mönster som använt när han lät lägga ut kontrollpunkter på Ölands alvar.

Här på hemsidan finns några korta texter, som bakgrunden till testfältet. Men också hur du hittar locken vid besök på Stora alvaret.
I bloggen finns smått och gott om vad som händer runt testfältet, som en snabbpresentation ”testfältet på 10 minuter” hämtat från ett föredrag. Vill du se Stora alvaret när det är som vackrast om våren finns en kortfilm när traillöperskan Annika Arnoldsson tränar i testfältet.
Boken har även inspirerat Skulptörförbundet till en utställning, kallad Art Test Field. Läs mer om den här.

Hästen Ulac får hjälp i en liten uppförsbacke när Ian Newberys 800 kilo tunga trattgrammofon transporteras ut på alvaret inför öppnandet av Art Test Field.