Stora Alvaret förlag ger ut böcker om Öland och har också den här sajten som är tänkt att bli en resurs för kunskap och inspiration för dig som ska ge dig ut på dagsutflykter på Stora alvaret.

Ölands testfält består av 184 betonglock ute på alvarmarken, varav de flesta fortfarande ligger helt öppet. Locken började läggas ut på 1950-talet och minner om Sveriges storhetstid inom forskning kring flygfotografering och kartframställning, eller flygfotogrammetri som experterna säger.

För allmänheten förblev testfältet okänt, till och med på Öland. Först nu berättas dess historia i ”Ölands Testfält – Stora alvarets bäst bevarade hemlighet”. Att leta rätt på lock tilltalar besökare som vill uppleva alvaret bortom lederna. Hur locken är utplacerade på alvaret ser ut kan du se här.