Välkommen till Stora Alvaret förlag, ett litet förlag som startades i samband med utgivningen av boken Ölands testfält – Stora alvarets bäst bevarade hemlighet.
Ute på Stora alvaret finns sedan många år tillbaka 184 betonglock. Några är övervuxna men de flesta ligger fortfarande öppet, helt synliga. Besökare har sett enstaka lock, utan att lägga någon större vikt vid dem. En del har förutsatt att det funnits brunn under locket, andra som sett flera har tagit dem för någon sorts gränsmarkeringar. Först nu berättas bakgrunden till varför de ligger där.

Boken har inspirerat Skulptörförbundet till en utställning kallad Art Test Field. Bilden ovan är från när konstverken sattes ut i början av juni 2022. Läs mer om utställningen här.

Tillbaka till boken. Testfältet var unikt i sitt slag. Över Öland lyckades svenskar på Kungliga Tekniska högskolan med det övriga flygfotovärlden hade ansett vara omöjligt, nämligen att testa flygkameror under operativa förhållanden. Professor Bengt Hallert som låg bakom metoden kom att anlitas av Nasa, och lyckades till och med sätta sin prägel på bilderna från månlandningen 1969.

Här på hemsidan finns några korta texter om det boken handlar om, som bakgrunden till testfältet och kopplingen mellan testfältet och månlandningen. Men också hur du gör för att hitta locken vid besök på Stora alvaret.
I bloggen finns smått och gott om vad som händer runt testfältet, som en snabbpresentation ”testfältet på 10 minuter” hämtat från ett föredrag. Vill du se Stora alvaret när det är som vackrast finns en kortfilm när traillöperskan Annika Arnoldsson tränar i testfältet.
Navigerar mellan sidorna gör du enklast via ”meny” uppe till vänster.

Hästen Ulac får hjälp i en liten uppförsbacke när Ian Newberys 800 kilo tunga trattgrammofon transporteras ut på alvaret inför öppnandet av Art Test Field.