Art Test Field

Art Test Field var ett konstprojekt på alvaret initierat av Skulptörförbundet. 25 konstnärer använde betonglocken i Ölands testfält som socklar för att ställa ut var sin skulptur. Utställningen pågick från 11 juni 2022 till 31 augusti 2023. Film med invigning och några av skulpturerna finns här.

Atis Petravis-Zarins använder mittröret i betonglocket vid monteringen av ”Vertikal” . Bilden överst på denna sida är en detalj från ”Alvaret… Allvaret” av Linda-Emmy Al-ghussein & Fabian Olovson, som tar upp ämnet psykisk ohälsa.

Utställningen var den första i sitt slag på alvaret. Konstnärerna kom från hela södra Sverige, med en tonvikt på Stockholm och Göteborg. Gemensamma temat ”kalibrering” anknöt till testfältet, men skulpturerna var skiljde sig åt i uttryck och material. Den minsta var en dryg decimeter hög, medan den största vägde 800 kilo.

Info om utställningen fanns på ett par ställen. Här är länkar, med den reservationen att sidorna nu kan vara borttagna: På Skulptörförbundets hemsida finns en karta över området, vilket även Allt på Öland hade: Art Test Field.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är E27B3351-500x600-gif-b%C3%A5da-1024x409.jpg

Hans Fredholm, till vänster, monterar sin skulptur ”Rymdfångare” som vänder sig i olika ritningar upp mot skyn, medan Monika Gora med sin ”Kalk” till höger knyter an till alvarets berggrund.

Många skulpturer var placerade där Ölands testfälts kontrollpunkter var som tätast, mitt på alvaret. Att se utställningen krävde flera kilometers vandring. En del valde att se en del av utställningen vid ett första besök och sedan återkomma, kanske under en helt annan årstid.

Deltagande konstnärer (med länkar): Kerstin AhlgrenAnn Ahlbom SundqvistLinda Emmy Al-ghusseinTorbjörn BergKersti BiuwEdwin BöckKerstin Dahl NorénIngrid EnarssonJakob FogelquistHans FredholmMonika GoraNina HedmanAnnika HeedPia HedströmBjörn JäderåsEva LarssonAnna-Karin LiedbergOlle MagnussonIan NewberyFabian OlovsonAtis Petravis-ZarinsJosefina PoschChristina RosenkvistTord Tengstrand, Yvonne ThörnqvistCarl WellanderErik Wennerstrand.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Ann-Eva-1024x409.jpg

Vad har vi givit oss in på? Ann Ahlbom Sundqvist och Eva Larsson har fått ut alla delar och ska nu sätta samman sina skulpturer som står på var sitt lock men ändå hör ihop.