Art Test Field är ett konstprojekt initierat av Skulptörförbundet.
25 konstnärer använder betonglocken i Ölands testfält, som skapades för att kontrollera flygkameror, som socklar för att ställa ut var sin skulptur. Utställningen invigdes redan 11 juni 2022 och pågår till 31 augusti 2023. Den är utspridd på ett stort område, i en storslagen miljö. Film med invigning och några av skulpturerna finns här.

Atis Petravis-Zarins använder mittröret i betonglocket vid monteringen av ”Vertikal” . Bilden överst på denna sida är en detalj från ”Alvaret… Allvaret” av Linda-Emmy Al-ghussein & Fabian Olovson, som tar upp ämnet psykisk ohälsa.

Utställningen är den första i sitt slag på alvaret. Konstnärerna kommer från hela södra Sverige, med en tonvikt på Stockholm och Göteborg. Gemensamma temat ”kalibrering” anknyter till testfältet, men skulpturerna skiljer sig åt i uttryck och material. Den minsta är bara en dryg decimeter hög, medan den största väger 800 kilo.

Hans Fredholm, till vänster, monterar sin skulptur ”Rymdfångare” som vänder sig i olika ritningar upp mot skyn, medan Monika Gora med sin ”Kalk” till höger knyter an till alvarets berggrund.

Vill du besöka utställningen? Då beger du dig till utgångspunkten Vickleby en fin dag. Men räkna med stark exponeringen för sol och vind på alvaret, även om det inte är en stekhet dag. Drick vatten innan du ger dig ut och ta också med dig minst en liter vätska.
För att hitta tar du mobilen till hjälp. På Skulptörförbundets hemsida finns denna karta. Kartan finns även på sidan Allt på Öland, där du söker på Art Test Field. Allt på Öland har även en kortfattad redogörelse om varje skulptur och vem som skapat den, klicka här.

”Vitt väsen” av Nina Hedman har precis satts på plats. Transporterna ut på alvaret genomfördes på gammalt vis, med häst och vagn.

Många skulpturer är placerade där Ölands testfälts kontrollpunkter var som tätast, mitt på alvaret. Att se utställningen kräver därför många kilometers vandring, och tar timmar i anspråk. Smart är att se en del av skulpturerna vid ett första besök och sedan återkomma, kanske under en helt annan årstid, för att se de resterande. Vandringarna blir då också ett sätt att uppleva hur alvaret skiftar under årstiderna. Klädseln måste naturligtvis anpassas därefter. På samma plats där gruset dammar i augusti kan det ett par månader senare stå en decimeter vatten.

Vad har vi givit oss in på? Ann Ahlbom Sundqvist och Eva Larsson har fått ut alla delar och ska nu sätta samman sina skulpturer som står på var sitt lock men ändå hör ihop.

Deltagande konstnärer (med länkar): Kerstin AhlgrenAnn Ahlbom SundqvistLinda Emmy Al-ghusseinTorbjörn BergKersti BiuwEdwin BöckKerstin Dahl NorénIngrid EnarssonJakob FogelquistHans FredholmMonika GoraNina HedmanAnnika HeedPia HedströmBjörn JäderåsEva LarssonAnna-Karin LiedbergOlle MagnussonIan NewberyFabian OlovsonAtis Petravis-ZarinsJosefina PoschChristina RosenkvistTord Tengstrand, Yvonne ThörnqvistCarl WellanderErik Wennerstrand.