Betonglock 146

Lock 146, eller Signal 146 som det heter på fackspråk, är en svårhittad luring. Den är en del av det inre testfältet i mitten, med bara cirka 200 meter mellan locken. Inre fältet är kul att besöka just eftersom man kan många lock på ett begränsat område. I princip alla 25 lock som ingår i inre går att hitta rätt så direkt, förutom just 146.

På platsen där 146 ligger finns två rör efter en upplösningstavla på ca 2,5 x 6 meter, som var gjord av masonitskivor. Syftet var att kunna jämföra hur bra olika filmen återgav tavlan, under olika ljusförhållanden. Platsen där rören finns har nummer 1 på bilderna. Men här finns också en fin källa (nummer 2) som rinner ut i en våtmark. Norr om källan finns en platå. I kanten av platån finns rester av stenmurar, som ska ha varit en forntida hägnad. Platån har nummer 3 på bilderna. Lockets placering syns på flygbilderna nedan.

Locket ligger ca 8 – 10 meter västnordväst om källan. Det går en typ av djurstig (markerad med prickar på bilderna) från platån i sydvästlig riktning. Den är dock rätt så igenvuxen. Mitt i den passagen som ”stigen” utgör ligger locket, som är svårt att upptäcka. Du kan i princip gå på locket, utan att märka det. Nedan är det fotograferat under vinterhalvåret, då grönskan inte är så intensiv. Då hade en älg nyligen passerat, och uträttat sina behov precis över locket.

Bilden till vänster ovan, på ”stigen” är tagen från norr. Locket ligger under älgbajset. Sommartid är locket nästan omöjligt att fotografera pga grönskan, och det är heller inte lätt att hitta. Det finns envisa som lyckats, och det finns andra som på sin mobilkarta uppfattat att locket ligger inne bland snåren, och gått vidare. Jag frågade om jag skulle markera med någon typ av plastband i buskarna, men då blev det för enkelt fick jag till svar.

Avslutningsvis en bild på en kviga i matchande svart och vitt, som undersöker den temporära upplösningstavlan som lades ut för att få nytagen flygbild vid arbetet med boken (bilden överst på denna sida). Järnstolparna står kvar, och är en bra utgångspunkt för att ge sig in i snåren och söka efter 146:an. Muren på flygbilderna är den sk mittmuren, med Stora Vickleby alvar på västra sidan och Frösslunda alvar på östra.

Länk till Allt på Ölands karta över testfältet, där brunnslock 146 ska dyka upp mitt i bild: Svårfunna lock 146