En alternativ väg till skulpturerna

Utsikt norrut när du står på stättan vid parkeringsplatsen. Målet är björkdungen vid horisonten 3 km bort. Men för att nå dit ska du inte gå rakt på, utan hålla lite till vänster.

En alternativ väg är att gå söderifrån, från vägen Resmo – Stenåsa, till där skulpturerna står som tätast. Men detta är inget för den ovane vandraren – alternativ saknar såväl väg som stig, utan här handlar det uteslutande om obanad terräng. Grinden på bilden ovan är en bra utgångspunkt, den finns vid en mindre p-plats, som ligger 800 meter väster om Möckelmossens stora p-plats.

Karta över utställningen, med den alternativa vägen söderifrån inritad. Eftersom två murar med elstängsel är i vägen gäller det att pricka övergångarna, ”stättorna”. De syns först på, i bästa fall, hundra meters håll. Karta i mobil eller gps med parkering och stättor inlagda är viktigt. En gammal hederlig kompass är också bra, om batterierna skulle ta slut.

För den vane är detta ett fint alternativ, i lättgången terräng. Svårigheten ligger i att orientera sig, och den får inte underskattas. Riktmärkena är få och det är glest mellan stättorna, de trappstegar där man kan ta sig över murarna. Alla murar här är försedda med elstängsel, i vissa fall på båda sidor muren. Ingen av stättorna syns på långt håll, utan du måste komma nära för att upptäcka dem.

Efter 1,6 km ska gå över denna stätta, som finns på en svagt markerad ås i terrängen.

Att det kan vara svårt att hitta gäller inte enbart vägen till utställningen, utan även allt när det är dags att vända tillbaka.
Ett hjälpmedel är egen gps, och koordinaterna nederst. Ett annat är att ta mobilen till hjälp, och använda Allt på Ölands karta. P-platsen och de båda stättorna som ska passeras är utsatta på kartan. Allt på Öland har också övergripande info om utställningen här.

Efter 3 km vandring är du vid sista stättan, vid Sten källa. Stätta, sten och vattenspeglar ses till vänster i bild. Till höger skymtar den björkdunge som man kan ta sikte på redan vid parkeringen.

Med en gammeldags kompass i reserv kan du ta ut riktningen, tillbaka söderut, om batteriet slocknar. Förutom laddade batterier ska vattenflaskorna vara fyllda, det tål att upprepas. Exponeringen för sol och vind på alvaret är stark.

Koordinater Sweref 99 TM:
P-plats Resmo-Stenåsa-vägen N 6266125, E 592700
Stätta över första muren N 6267695, E 592785
Stätta vid andra muren N 6268950, E 593100

Det gäller ha respekt, alvaret är svårt att orientera sig på. Men med bra förberedelser så nås utställningen tryggt och säkert, och då får du lön för mödan efter vandringen på 3 kilometer. Mellan skulpturerna i östra delen av utställningen är det bara ett par hundra meter. Här Christina Rosenkvists ”Bortom”.