Ölands testfält var en för sin tid världsunik anläggning för kontroll av flygkameror. Flygkamerorna var riktiga bjässar, med negativformat på 23 x 23 cm. Bilderna blev detaljerade och användes som underlag för kartframställning. Att flygfotografera var en betydligt mer rationell metod än att som tidigare gå på marken och mäta, för att sedan rita kartor. På 1950-talet var dock tekniken med flygbilder fortfarande ung och under utveckling.

Varför var det då så viktigt med noggranna flygfoton? Fotona var underlag för kartor med höjdkurvor, med en teknik som kallas fotogrammetri. 1950- och 60-talen var decennier när samhällsbyggandet gick för högvarv. Efterfrågan på kartor för projektering av bostadsbyggande, vattenkraftsutbyggnad och vägbyggnation ökade för varje år. Bristen på kartmaterial var inom vissa områden en broms.

Professor Hallert skriver här själv 1965 om sin skapelse, och spår att testfältet ska bibehålla sin kvalitet i framtiden. Men han kunde nog inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att de flesta av punkterna skulle ligga kvar intakta långt in på 2000-talet.