Att hitta locken på alvaret

Enklaste sättet att leta lock är att använda sig av Allt på Ölands karta över testfältet, som visas här nedanför men som du också finner här. Kartan, som är i programmet Google Maps, är tänkt att användas i mobilen.
Av de 185 locken som lades ut går alla utom ett att hitta. Majoriteten ligger helt synligt, även om man ibland kan få söka ett tag. Ett tiotal är riktigt svårfunna, främst på grund av att snår och buskar vuxit upp omkring dem. Dessa svårfunna kan kräva såväl tålamod som envishet och är därför på digitala kartan utmärkta med särskild symbol.

På mobilens skärm ser din egen position och åt vilket håll du håller den. Du ser också locken som runda prickar i olika färger. Sedan är det bara att sikta in sig, och börja gå mot det lock du vill. På kartan finns också saker som stenmurar (grå) och stättor (trappstegar) där man tar sig över murarna.
Ju närmare ett lock du kommer, desto mer zoomar du in och vips står du bara några meter från locket. När du zoomar ut för att se hela fältet kan dock vissa lock försvinna från skärmen, men de kommer tillbaka när du förstorar igen.

På skärmen syns din position, vilket håll du vänder mobilen åt och i det här fallet att det ligger ett lock tio meter framför dig. Här syns bara ett enda lock på skärmen, men zoomar du ut kommer fler in i bild.

Först att besöka samtliga lock blev Annika Arnoldsson som våren 2020 förlade sin träning till alvaret och betade av några lock åt gången. Annika använde sig enbart av mobilen, men som rutinerad terränglöpare hade hon alltid även med sig karta och kompass, så att hon skulle kunna ta ut ungefärlig riktning för att komma tillbaka till sin utgångspunkt om mobilen fallerade.
Filmen med henne, som Jan Hagelin gjort, visar också hur brunnslocken kan se ut, där de ligger på alvaret.