Lätt att hitta lock

Karta från Allt på Öland som går att använda i mobilen, med app från GoogleMaps. Röda punkterna är de första 25 locken, som lades ut 1955.

Vandring utanför upptrampade stigar är det bästa, vare sig det är i fjällen eller ute på öländska alvaret. Det var främsta anledningen till varför jag stötte på dessa betonglock. Nu hoppas jag att locken kan stimulera andra till att lämna lederna och ge sig ut i obanad terräng. Därför lägger vi ut alla positioner på en karta som går att ha i mobiltelefonen. Kartan är gjord av Allt På Öland, som också skriver om testfältet på sin sida.

Locken i sig kanske inte verkar så tilltalande, men de ska definitivt inte underskattas. De har sin historia, och att stöta på ett lock har definitivt viss tjusning. På en plats där det känns som om ingen människa tidigare satt sin fot, där har lantmätare, bergsborrare, betongarbetare och geodeter arbetat innan locket var klart att tas i bruk. Locket har sedan under årens lopp målats av vägverksarbetare och ibland praktikanter, för att alltid synas väl på flygbilderna.

Passa på att med kartans hjälp leta rätt på några lock nu i corona-tider, när utflykter i naturen är en av få saker som inte påverkas av nya förhållningsregler.