Extrem noggrannhet under en extrem sommar

1 juli 1955 anlände far och son Peterson till Öland för att mäta in de första 25 betonglocken som under våren lagts ut på Stora alvaret.
Pappa Ruben var folkskollärare i Gävle och utnyttjade sommarledigheten till att följa med sin son Ingmar på detta specialuppdrag. Ingmar var nyutnämnd statsgeodet på Kartverket, en av ett tiotal extremt noggranna män som ansvarade för uppmätningen av Sverige. Men nu skulle han bestämma koordinaterna för betonglock som lagts ut för att bli ett testfält.
Bakom satsningen stod Kartverket tillsammans med Lantmäteristyrelsen och Kungliga Tekniska högskolan. Testfältet skulle användas för vetenskaplig forskning, och kraven på inmätningen var högsta möjliga. Trots att locken låg långt ut på Stora alvaret skulle deras koordinater bestämmas med en noggrannhet på ett par centimeter. Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *